St. Jerome’s church mapusa

Uzo Lagta

Abrilache 27ver vo 28ver, 1838 vorsa, ratchea velar igorjek uzo laglo; Saibinnichea vespra ratrim ek vat palo nastana urli ani te ratrim igorz ek agttem zalem. Dusrea disa novech banddhlole simitirint festachi porob monoili. Ti novena bandhun toiar zali Marsache 10ver 1839 vorsa; tisri bandhavoli. Heam vorsamnim fransiskani motthvaxi Mhapxeam ani Bardesa-I naslet; 1766 soglleam Fransiskani Vigarank igorzantle bhair kaddlole. 1835 vorsa Purtugez sorkaran soglleam dharmikank Goeantle bhair kaddlet ani Gove-xharantleo igorzo rikami vo badddeo koxeo zaleo. Tedna Gova-xharantlem igorzantlo zaito mal dusream igorzank dilo vo viklo.

Aiz mhapxenche igorjent modhlo altar ani bazuche donui altar ani pulput asat te Daujechea “Mae-de-Deus” hea Capuchos mhonnlolea Franciskani konventantle. Heo vostu pavnner ghatloleo. “Sallganvche igorjent “Mae de Deus” Saibinn asa ti Daujentlea konventantli. Hea konventachem nisonttonn porian aiz dixtti poddo na. To convent Dom Gaspar de Leao Pereira hea Goenchea Arsebispan 1567 vorsa sthaplolo ani “Mae de Deus” bhettoilolo. 1992 vorsa igorjek bhitorlean rong marlolo.

Sorv Boreponnachi Saibin

Milagri kortali dekhun te Protimek vo imajik nanv podlem MILAGR SAIBINN ani atam tench nanv igorjekui poddlam; Sant Jeronak sokoilo dorzo dil’lo asa ani teka uzve bazuchea altarar dovorla zhoim adim MILAGR SAIBINN ubhi asli.

MILAGR SAIBINNICHI POROB, Paskanchi Porob zalea uprant ieta te tisrea Somara zata. He porbek amchim zaitim Hindu bhoinnam ieta-vati pettounk, tel ghalunk, fulum ghalunk, itiadi. Amchea hindu bhoinnancho somoz asa oso. MILAGR SAIBINNIK asat SAT bhoinni ani ek bhav; 1) Milagriz; 2) Shantadurga; 3) Laira-I 4) Fatorpekarinn; 5) Kunkollekarinn; 6) Kellbai; 7) Morza-I ani 8) ek Bhav Khetro.

Hi sorigot Saibinnichi ekdom’ vichitr. Saibinn Maim, MIRIAM; vo MARIAM’ (MARIA) mhollear Jedev zatintli ani ekuch dhuv-Jokim-achi ani An’nachi. He Judev dhuvek Goent Konknna vo Konknni lokam modhem 6 bhoinni ani ek bhav ! Hech soirigotik lagun, itle hindu bhav and chod korun hindu-bhoinni, Milagr Saibinnik noman korunk ietat kai ! Aniek porompora vosta ti hi: SIRGANVCHI (Laira-I devichi) IATRA ani MILAGR SAIBINNICHI POROB ekach disa poddot zalear, sonvsarak uzo pett’tolo khoim. Milagr Saibinnichem tel, ek kollso bhor, Sirganvam veta khoim; hachi khatri mhaka konnench ozun diunk na ! SIRGANVAM san Milagr Saibinnik mogreachim fulam dhaddtat khoim ani tim konn ghetat kai ! Oxeo kaim kannio ani kotha Mhapxeam ani Sirganv modhem vinnoleo asat. Kiristanvponnache survek osleo kotha suru zal’leo zait !

Mhapxenchi Milagr Saibinnicheo don protima asat – soglleam voros teo sakristint bekar astat. Punn noven ani fest ietoch, teo bhair sortat – igorje bhair. Eke protimek tel otoun nhannoitat; dusri ubhi ravun fulam svikar korta ani vati gheta.